תמונות מחיי המכון

EPS 708

EPS 708

מכון צד אחד

מכון צד אחד

COMMON RAIL INJECTOR

COMMON RAIL INJECTOR

CAM BOX

CAM BOX

EPIC

EPIC

בדיקת מרססים קומון רייל

בדיקת מרססים קומון רייל

ישראל בודק מרססים

אולם מכשירי בדיקה

אולם מכשירי בדיקה

AVM2PC- CR

AVM2PC- CR

המכשיר הוותיק

המכשיר הוותיק

HARTRIDGE 800

עובדי אולם המכשירים

עובדי אולם המכשירים

AMV2-PC

AMV2-PC

מכשיר מאושר על ידי היצרן

COVEC  בדיקת משאבות

COVEC בדיקת משאבות

 BOSCH 815 על VP משאבת

BOSCH 815 על VP משאבת

מכשירי בדיקה ברמת יצרן

מכשירי בדיקה ברמת יצרן

 הנגר 4  א.ת הישן  נתניה.  ת.ד 13301  מיקוד 42132.    טל 09-8335725  09-8336783.  פקס 09-882811                         חממינוביץ פתרונות מתקדמים  © 2014 

 

EPS 708